Brand's Ca'ya Buy 1 FREE 1 Pack Redemption @ Giant, AEON Wellness, Guardian, Watsons & Caring Until 1 October 2017

Brand's Ca'ya Buy 1 FREE 1 Pack Redemption @ Giant, AEON Wellness, Guardian, Watsons & Caring Until 1 October 2017

Brands Malaysia Caya Buy One Pack Free One Pack Promotion

Macam mana nak tebus? follow step ni je:
 1. Beli satu (1) pek Ca’ya 6 x 100ml (di kedai terpilih):
 • Pasaraya Giant: 29 Jun 2017 – 1 Oktober 2017
 • Aeon Wellness: 1 Julai 2017 – 1 Oktober 2017
 • Guardian: 6 Julai 2017 – 1 Oktober 2017
 • Watsons: 25 Julai 2017 – 1 Oktober 2017
 • Caring: 25 Julai 2017 – 1 Oktober 2017
 • “Like” Ca’ya Facebook page
 • PM kami maklumat peribadi anda beserta gambar resit sebagai bukti pembelian (pastikan maklumat resit jelas).
 • Terma & Syarat Program Penebusan Pek Ca'ya Dengan Setiap Pembelian Pek Ca'ya

  Kelayakan
  • Penebusan ini terbuka kepada semua Warganegara Malaysia kecuali pekerja pihak penganjur iaitu BRAND’S Suntory (M) Sdn. Bhd, agensi pengiklanan, pengedar yang dilantik serta pihak yang berkaitan dengan promosi ini.
  • Setiap satu (1) pembelian pek Ca’ya 6 x 100ml layak untuk menebus satu (1) pek Ca’ya 6 x 100ml.
  Tempoh Penebusan
  1. Penebusan ini akan bermula pada tarikh seperti dibawah:
   1. Pasaraya Giant: 29 Jun 2017 – 1 Oktober 2017
   2. Aeon Wellness: 1 Julai 2017 – 1 Oktober 2017
   3. Guardian: 6 Julai 2017 – 1 Oktober 2017
   4. Watsons: 25 Julai 2017 – 1 Oktober 2017
   5. Caring: 25 Julai 2017 – 1 Oktober 2017
  2. Bagi penebusan ini, semua penyertaan mestilah diterima oleh Pihak Penganjur sebelum atau pada 1 Oktober 2017.
  3. Pihak Penganjur berhak untuk meminda tempoh penebusan pada bila-bila masa sahaja jika perlu.
  Kaedah Penebusan
  1. Beli pek Ca’ya 6 x 100ml
  2. “Like” Ca’ya Facebook page
  3. Hantarkan mesej (Private Message) kepada Ca’ya Facebook maklumat peribadi anda (nama, NRIC, nombor telefon bimbit, dan alamat kiriman) beserta gambar resit sebagai bukti pembelian (pastikan maklumat resit jelas).
  4. BRAND’S Suntory akan poskan pek Ca’ya kepada alamat yang diberikan.
  • Maklumat yang tidak lengkap, tidak jelas atau tidak betul yang ditakrifkan sebagai penyertaan, penyertaan dengan bukti pembelian salah dan / atau rosak akan dibatalkan.
  • Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kehilangan, kerosakan atau salah perletakan produk semasa dalam transit penghantaran produk. Tiada pampasan akan diberikan.
  • Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan, tuntutan, kemalangan, kecederaan, kejadian, tidak diingini yang timbul akibat penyertaan peserta dalam peraduan dan/atau penebusan hadiah.
  • Sila benarkan sekurang-kurangnya 14 hari bekerja untuk Pihak Penganjur kirimkan pek Ca’ya tersebut.
  Link

  Malaysia Freebies Samples Giveaway Malaysia Sale Discount Offer Deals Malaysia Promo Codes / Voucher Codes

  This is a companion discussion topic for the original entry at http://harga.runtuh.com/2017/07/program-penebusan-brands-caya-buy-1-free-1-pack.html?m=0

  This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.