FREE Pap Smear Test @ All Klinik Nur Sejahtera & Klinik Subfertiliti LPPKN Until 30 November 2017

FREE Pap Smear Test @ All Klinik Nur Sejahtera & Klinik Subfertiliti LPPKN Until 30 November 2017

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Ujian Pap Smear Percuma

Kumpulan Sarar Program WOW (Wellbeing of Women)
  • Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap
  • Wanita berkahwin atau pernah berkahwin; dan
  • Kumpulan berisiko (18 tahun ke atas yang berkahwin, belum berkahwin tetapi aktif seksual)

Senarai Lokasi Klinik Nur Sejahtera & Klinik Subfertiliti LPPKN Malaysia

Link

Malaysia Freebies Samples Giveaway Malaysia Sale Discount Offer Deals Malaysia Promo Codes / Voucher Codes

This is a companion discussion topic for the original entry at http://harga.runtuh.com/2017/10/free-pap-smear-test-all-klinik-nur-lppkn.html?m=0

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.