Giant RM50 Beg Kasih Grab as Much P&G Products as You Can in 3 Minutes @ Selected Giant Hypermarkets 4 June - 24 July 2016 | HARGA RUNTUH

Giant's RM50 Beg Kasih Full of P&G Products

Beg Kasih P&G kembali lagi!

Sambutlah Raya dengan Beg Beli-Belah bernilai RM50^ untuk sebanyak mungkin produk P&G dalam 3 minit.

Mulai 2pm selama 8 minggu! Dari 4 Jun - 24 Julai 2016.

Terma & Syarat

Pendaftaran di lokasi Giant yang mengambil bahagian seperti yang dinyatakan. Berdasarkan siapa cepat, dia dapat. Beg Beli-belah yang sebenar mungkin berbeza daripada gambar yang tertera. Terhad untuk pembelian dalam satu resit sahaja. Hanya 50 pelanggan terawal layak untuk 1x Beg Beli-belah bernilai RM50 untuk mengambil sebanyak mungkin produk P&G sepantas yang mereka mampu dalam tempoh 3 minit. 50 pelanggan akan dibahagikan kepada 2 kumpulan yang mengandungi 25 pelanggan dalam setiap kumpulan. Tertakluk pada terma dan syarat. Peraduan sah dari 4 Jun 2016 berdasarkan pada tarikh, lokasi dan waktu peraduan yang telah dinyatakan di atas.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://harga.runtuh.com/2016/06/giant-hypermarket-rm50-beg-kasih-png-products.html

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.