LPPKN Free HPV Vaccination Injection (Worth RM540) for Malaysian Single Ladies Born in 1990 - 1996 | HARGA RUNTUH

Makluman Program Vaksinasi HPV Percuma Untuk Wanita Bagi Tahun 2017

Bermuda Januari 2017, pemberian vaksinasi HPV secara percuma melalui program ini adalah kepada wanita bujang/belum pernah berkahwin, warganegara Malaysia atau penduduk tetap yang lahir pada tahun 1990 hingga 1996. Sila dapatkan suntikan ini di mana-mana Klinik Nur Sejahtera LPPKN.

Senarai Lokasi Klinik Nur Sejahtera LPPKN


This is a companion discussion topic for the original entry at http://harga.runtuh.com/2017/02/lppkn-free-hpv-vaccination-injection.html?m=0

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.