McDonald's Free Iced Milo With Any Purchase 8AM - 11AM 31 August 2017

McDonald's Malaysia Free Iced Milo Promo

McD's Free Iced Milo Malaysia Merdeka Offer Promotion

Raikan Hari Merdeka di McDonald's®!

Nikmati Milo® Ais PERCUMA dengan sebarang pembelian, hanya pada 31 Ogos dari 8pagi - 11pagi.

*Promosi hanya sah pada 31 Ogos 2017. Waktu operasi mungkin berbeza mengikut restoran. Promosi tidak sah dengan Mcdelivery™. Tertakluk pada terma dan syarat lain.

Link
This is a companion discussion topic for the original entry at http://harga.runtuh.com/2017/08/mcdonalds-free-iced-milo-with-any-purchase.html

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.